Πραγματοποίηση Διακρατικής Συνάντησης Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολικές Συμπράξεις

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι  εργασίες της Διακρατικής Συνάντησης Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2  Σχολικές Συμπράξεις από 29-09-2018 έως 01-10-2018.

Διακρατική Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολικές Συμπράξεις.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας  συμμετέχει σε διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2017, για την υλοποίηση σχεδίου Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων ΚΑ219, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης,  με θέμα  «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» με κωδικό αριθμό 2017-1-PL01-KA219-038326_2.