Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στο Ρίμινι της Ιταλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Erasmus Plus

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2023, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589, 30 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, βρίσκονται για δύο εβδομάδες στο Ρίμινι της Ιταλίας από 17-02-2024 έως 03-03-2024. Οι ωφελούμενοι μαθητές αποτελούν την […]

Ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus Plus Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαπιστευμένο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου συμμετείχαν 14 μαθητές της Γ΄ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών, με θέμα εκπαίδευσης – κατάρτισης : « Τεχνολογία Αυτοματισμών σε Βιομηχανικές […]

Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2023, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589, 14 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, θα μετακινηθούν για δύο εβδομάδες στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 27-01-2024 έως 11-02-2024. Οι ωφελούμενοι μαθητές φοιτούν […]

Εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματική κατάρτισης προσωπικού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2021, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «Το δυαδικό Σύστημα Εκπαίδευσης», με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000002721, τέσσερις εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ βρέθηκαν για μια εβδομάδα στη Ρουμανία. Το πρόγραμμα διήρκησε επτά ημέρες, από 25-09-2022 ως 01-10-2022, και διεξήχθηστις […]

Πραγματοποίηση Διακρατικής Συνάντησης Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολικές Συμπράξεις

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι  εργασίες της Διακρατικής Συνάντησης Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2  Σχολικές Συμπράξεις από 29-09-2018 έως 01-10-2018.

Διακρατική Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολικές Συμπράξεις.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας  συμμετέχει σε διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2017, για την υλοποίηση σχεδίου Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων ΚΑ219, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης,  με θέμα  «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» με κωδικό αριθμό 2017-1-PL01-KA219-038326_2.