Εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματική κατάρτισης προσωπικού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2021, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «Το δυαδικό Σύστημα Εκπαίδευσης», με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000002721, τέσσερις εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ βρέθηκαν για μια εβδομάδα στη Ρουμανία.

Το πρόγραμμα διήρκησε επτά ημέρες, από 25-09-2022 ως 01-10-2022, και διεξήχθηστις πόλεις του Βουκουρεστίου και του Μπρασώφ, με φορέα υποδοχής την εταιρία ATHENA STUDY AND TRAINING s.r.l.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν:

Γκουτζέρης Θεόδωρος ΠΕ80 Οικονομίας Δ/ντής

Πενταφτίκης Απόστολος ΠΕ04 Φυσικός Υπ/ντής
3, Βενετίδης Κωνσταντίνος ΠΕ81 Πολιτικός Μηχανικός

Τερζούδης Χρήστος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγος

Στο διάστημα αυτό οι εκπαιδευτικοί:

  1. Ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας με επίκεντρο την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
  2. Γνώρισαν το εφαρμοζόμενο σύστημα σύνδεσης των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας ( Dual Education System).
  3. Επισκέφθηκαν σχολείο στην πόλη Μπρασώφ (Dual School) στο οποία εφαρμόζεται πρακτική άσκηση μαθητών σε επιχειρήσεις παράλληλα με την εκπαίδευσή τους, με προοπτική την μελλοντική τους απασχόληση σε αυτές.
  4. Επισκέφθηκαν σχολείο στην πόλη Πλοϊέστι ( Vocational School) με κύρια κατεύθυνση τον αγροτικό τομέα, με μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις, που παραχωρούνται με συμβάσεις σε επιχειρήσεις για την καλλιέργειά τους. Το όφελος της σχολικής μονάδας είναι η πρακτική άσκηση των μαθητών αλλά και οικονομικό όφελος από τα έσοδα της επιχείρησης,
  5. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ρουμάνικο Επιμελητήριο και ενημέρωση για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση των νέων.
  6. Επίσκεψη στην Ελληνική Πρεσβεία για ενημέρωση από την εκπαιδευτική ακόλουθο και τον Οικονομικό- Εμπορικό Σύμβουλο.

Για την μεγαλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και την μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό της περιοχής μας, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ σχετική ημερίδα.
Όλες οι δραστηριότητες – δαπάνες του προγράμματος αυτού χρηματοδοτήθηκαν από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας Παρακολούθησης είναι το Ι.Κ.Υ.