Πραγματοποίηση Διακρατικής Συνάντησης Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολικές Συμπράξεις

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι  εργασίες της Διακρατικής Συνάντησης Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2  Σχολικές Συμπράξεις από 29-09-2018 έως 01-10-2018.

Στη σχολική αυτή σύμπραξη, το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας  συμμετέχει  ως εταιρικό σχολείο και φορέας υποδοχής για την παρούσα διακρατική συνάντηση. Σε αυτή συμμετείχαν δώδεκα εκπαιδευτικοί  με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας του σχεδίου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σχολικού έτους υλοποίησης και την οργάνωση των δράσεων για την επόμενη σχολική περίοδο, εστιάζοντας στις μετακινήσεις μαθητών στη Γερμανία και Γαλλία.

Το θέμα του σχεδίου είναι   «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» με κωδικό αριθμό 2017-1-PL01-KA219-038326_2.  Διαπραγματεύεται την  διαπολιτισμικότητα  αποβλέποντας στο να ευαισθητοποιήσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ως προς την αποδοχή της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, του σεβασμού προς τον «άλλο» και στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Στις εργασίες της  συνάντησης αυτής συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί :

  1. Katarzyna Carbacik   και   Katartzyna Miska  από το Spotezcne Liceum, Zamosc, Πολωνία (Συντονιστής Εταίρος)
  2. Andreas Pfeiffer  και Magali Romary  από το Lycee Claude Gellee, Epinal, Γαλλία.
  3. Tim  Schwarz  και  Mark  Stecher  από Gewerblisch Schule ,Schwabisch Hall, Γερμανία.
  4. Carmela  Nole  και Nikola Di Chiara  από το Istituto d΄Istruzione Superiore “Leonardo –  Nitti” Potenza, Ιταλία.
  5. Μαρία Πασσαλή, Αικατερίνη Γώγογλου, Βασιλική Βαρασαμακίδου και Μιχαήλ Αθιανάς από το 1o ΕΠΑ.Λ  Ορεστιάδας, Ελλάδα.

 

Στο πλαίσιο της  συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, στο  Μουσείο Μετάξης Σουφλίου και στο Κέντρο Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας  όπου προσφέρθηκαν γραφική ύλη και σχολικά είδη για τις ανάγκες του σχολείου που λειτουργεί στις δομές του για τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί.

Επίσης τους φιλοξενούμενους εκπαιδευτικούς  καλωσόρισε στην πόλη, σε συνάντηση υποδοχής στο Δήμο Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας κ. Καραγιάννης και ο Αντιδήμαρχος κ. Πάλλας.

Από την διακρατική αυτή συνάντηση οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί αποκόμισαν τις άριστες εντυπώσεις τόσο από την οργάνωση της όσο και από την φιλοξενία στην πόλη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας παρακολούθησης του έργου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.).