Διακρατική Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολικές Συμπράξεις.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας  συμμετέχει σε διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2017, για την υλοποίηση σχεδίου Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων ΚΑ219, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης,  με θέμα  «ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» με κωδικό αριθμό 2017-1-PL01-KA219-038326_2.

Το πρόγραμμα διαπραγματεύεται την  διαπολιτισμικότητα, αποβλέποντας να ευαισθητοποιήσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για την αποδοχή της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, του σεβασμού προς τον «άλλο» και στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Στο παραπάνω σχέδιο συμμετέχουν πέντε σχολεία από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες:

  1. Spotezcne Liceum, Zamosc, Πολωνία , Συντονιστής Εταίρος
  2. 1o ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, Ελλάδα.
  3. Lycee Claude Gellee, Epinal, Γαλλία.
  4. Gewerblisch Schule ,Schwabisch Hall, Γερμανία.
  5. Istituto d΄Istruzione Superiore “F.S. Nitti” Potenza, Ιταλία.

 

Το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019, δεύτερη χρονιά υλοποίησης του σχεδίου,  το 1Ο ΕΠΑ.Λ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  στην πόλη της Ορεστιάδας,  από 29/09/2018 έως 02/10/2018 φιλοξενεί οκτώ εκπαιδευτικούς από τα παραπάνω εταιρικά σχολεία ( δύο από κάθε χώρα) για την πραγματοποίηση συντονιστικής – οργανωτικής  διακρατικής συνάντησης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, οι εκπρόσωποι συντονιστές του προγράμματος, θα αξιολογήσουν την πορεία του σχεδίου, θα προγραμματίσουν  τις επόμενες κινητικότητες των μαθητών και  εκπαιδευτικών στις χώρες φιλοξενίας  ( Γερμανία και Γαλλία)  και θα συζητήσουν  θέματα που αφορούν την  οργάνωση  και την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,  ως εταιρικό σχολείο υποδοχής,  έχει οργανώσει τις επιμέρους θεματικές συναντήσεις  εργασίας στη σχολική μονάδα,   τις επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και έχει μεριμνήσει για  τη γνωριμία των επισκεπτών εκπαιδευτικών  με την περιοχή μας.

Ένας από τους  στόχους του σχεδίου είναι να  συμμετάσχουν από τα πέντε εταιρικά σχολεία συνολικά 125 μαθητές και 30 εκπαιδευτικοί, προκειμένου να έρθουν «κοντά» μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, αποδεχόμενοι και σεβόμενοι την ταυτότητα του άλλου,  να καταπολεμηθεί η ξενοφοβία,  η κρίση αξιών και να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην εκπαίδευση που οφείλονται στη διαφορετική  πολιτισμική προέλευση.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας παρακολούθησης του έργου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.).