Προκήρυξη για 3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Έως 27 Αυγούστου οι αιτήσεις Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας, αντίστοιχα, δέκα και οκτώ μηνών για την υλοποίηση tων εργασιών του υποέργου 1 “Εργασίες ευτρεπισμού και υποδομών” της πράξης “Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης” (MIS 5076681).Το προσωπικό κατανέμεται ανά ειδικότητα […]

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 17 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Ανοίγει τη Δευτέρα 28 Μαρτίου η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τις 1649 θέσεις που προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανάμεσά τους και οι 17 θέσεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία θέση της κατηγορίας Τ.Ε. στην ειδικότητα Λογιστικού, για τα γραφεία της Εφορείας στην Αλεξανδρούπολη, για 10 θέσεις (Δ. Ε.) Ημερήσιων Φυλάκων […]

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης […]

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Πρόκειται για τις εξής δύο θέσεις: 2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε […]