Ο Ταφικός Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας αποκτά επιτέλους στέγη

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Ανέγερση Κτιρίων για την Προστασία και Ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης». Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΔΟΞΙΠΑΡΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση […]

Υποβάλλεται για έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Στις 3 Ιανουαρίου 2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 9/2/2024 συνολικού ποσού 124.000.000 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μέτρο συνολικά στην χώρα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και […]

Ξεκινά σε 16 μήνες το έργο για την παράκαμψη του Προβατώνα

Σε αναμονή, παράλληλος κάθετος άξονας με τον σιδηρόδρομο Υπογράφτηκε την Παρασκευή η κατασκευή της παράκαμψης του Προβατώνα, μήκους 4 χιλιομέτρων με προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα παραδοθεί σε 16 μήνες και ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς θα απαιτήσει και επισκευές ή τεχνικές παρεμβάσεις σε σημεία του κάθετου άξονα που διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή προβλήματα […]

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εκπονεί ο Δήμος Διδυμοτείχου

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης». Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση […]