Υποβάλλεται για έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Στις 3 Ιανουαρίου 2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 9/2/2024 συνολικού ποσού 124.000.000 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μέτρο συνολικά στην χώρα.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζαμπούκης γνωρίζοντας α) το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής πρότασης, β) ότι υπάρχει μια αρχική μελέτη η οποία χρήζει επικαιροποίησης για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου του ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γ) ότι δικαίωμα υποβολής έχουν το Υπουργείο και οι Περιφέρειες και έχοντας υπόψη την ανωτέρω πρόσκληση, συμμετείχε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου κ. Ευάγγελο Πουλιλιό, το ΤΟΕΒ Φερών τον κ. Αλεξανδρή και κατάφερε να παραδώσει στις 29/1/2024 στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης πλήρη την μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. Γιάννη Ναϊτίδη, σε μια τέτοια προθεσμία που δόθηκε, οι 20 περίπου ημέρες για την ολοκλήρωση των μελετών, αποτελούν επιτυχία με βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, την αρωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και κυρίως από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρει και την βασική ευθύνη για την υποβολή της τεχνικής πρότασης.

Το εμβληματικό αυτό έργο για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Νομού Έβρου, που παρέμεινε για 7 χρόνια ανενεργό, υποβάλλεται για έγκριση, αξιοποιώντας την ευκαιρία για χρηματοδότηση, με την αγωνία όλων των φορέων για την ολοκλήρωση της πολύ μεγάλης προσπάθειας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 8.000.000 ευρώ.