Συνάντηση για να προχωρήσει στην πράξη το Υδατοδρόμιο στη Σαμοθράκη

Συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης με τον πρόεδρο της “Αναπτυξιακής Α.Ε.” κ. Νίκο Κοζάρη και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας “Ελληνικά Υδατοδρόμια” κ. Μανώλη Αποστολάκη. Παρούσα στη σύσκεψη, από την πλευρά της Περιφέρειας, ήταν η κυρία Παπαδοπούλου Ελένη.

Στη συνάντηση αναλύθηκε ο σχεδιασμός της Περιφέρειας ΑΜΘ για τη «χάραξη» διαδρόμου από-προσθαλάσσωσης , ο τρόπος λειτουργίας των υδροπλάνων, το δίκτυο, καθώς επίσης και τα οφέλη, τα οποία αναμένονται να προκύψουν.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την απόλυτη στήριξη στο εγχείρημα και ενημέρωσε με τη σειρά του για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό του πλαισίου έργων επέκτασης του λιμανιού της Καμαριώτισσας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.