Ο Ταφικός Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας αποκτά επιτέλους στέγη

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Ανέγερση Κτιρίων για την Προστασία και Ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης». Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΔΟΞΙΠΑΡΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.

Η επιλογή του νικητή της δημοπράτησης πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 912 ημέρες (περίπου 30 μήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 12,22 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 9,85 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν, με τον ΦΠΑ, διαμορφώθηκε στα 12,21 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 9,84 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή κτιρίου προστασίας ευρημάτωνβοηθητικού κτίσματος και υπαίθριου χώρου στάθμευσης για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, του Ν. Έβρου.

Αναλυτικά περιλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή:

  • Θολωτού κτιρίου κελύφους προστασίας ευρημάτων, προσβάσιμο στο κοινό. Το κτίριο προστασίας θα περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους εμβαδού περίπου 2.350 m2, χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θα είναι δε υπόσκαφο και θα καλύπτει το σύνολο των ευρημάτων, ενώ στην τελική μορφή του θα καλύπτεται από εδαφικό υλικό ώστε να αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό την αρχική μορφή του Τύμβου.
  • Βοηθητικού κτίσματος εν μέρει «υπόσκαφο», όπου θα περιλαμβάνει φυλάκιο – εκδοτήριο εισιτηρίων (δωρεάν εισιτηρίων/ελευθέρας), χώρο πληροφόρησης κοινούχώρους υγιεινήςκέντρο ελέγχου (control room), εμβαδού περίπου 300 m2.
  • Υπαίθριου χώρου στάθμευσης που θα καλύπτει πενήντα (50) θέσεις στάθμευσης ΙΧ και τεσσάρων (4) λεωφορείων.

Το συνολικό εμβαδόν όλων των κτιρίων ανέρχεται περίπου στα 2.650 m2 και ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων ανέρχεται περίπου στα 5.000 m2.