Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας,στo Rimini της Ιταλίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα δύο ροών μαθητών και μαθητριών του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στο Ρίμινι της Ιταλίας από 17-02-2024 έως 03-03-2024 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589. Οι Συμμετέχοντες Μαθητές/ τριες ήταν : Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: Συνοδοί Εκπαιδευτικοί:

Σε Ιταλία και Κύπρο οι μαθητές του ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
με το πρόγραμμα Erasmus Plus

Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στην ΙΤΑΛΙΑ και ΚΥΠΡΟ, στο πλαίσιο υλοποίησηςΔιαπιστευμένου Σχεδίου Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus,Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2022, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-VET-000057855, μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί του […]

Ολοκλήρωση Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας
Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Ρίμινι της Ιταλίας

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus σχ. έτους 2021-2022, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα 14 μαθητών της ειδικότητας του τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας της Β΄ και της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και […]