Σε Ιταλία και Κύπρο οι μαθητές του ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
με το πρόγραμμα Erasmus Plus

Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στην ΙΤΑΛΙΑ και ΚΥΠΡΟ, στο πλαίσιο υλοποίησης
Διαπιστευμένου Σχεδίου Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus,
Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2022, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-VET-000057855, μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ θα μετακινηθούν για δύο εβδομάδες, σε δύο ροές, στην Ιταλία και Κύπρο ως παρακάτω:
1η Ροή: από 15-03-202 έως 30-03-2023 στη Ρώμη της Ιταλίας, 10 μαθητές, από τους τομείς Πληροφορικής και Διοίκησης Οικονομίας, με δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς. Το θέμα της εκπαίδευσης – κατάρτισης είναι « ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ WEB”
Στόχος του σχεδίου είναι με την ολοκλήρωση της κινητικότητας αυτής οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για :

 • το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
  -την ανάπτυξη στρατηγικής και εργαλείων, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως : Content Marketing, Online Marketers Preparation, Social Media Strategy and Tools, Website.
 • τη βελτίωση των προσωπικών προφίλ Google+
 • τη δημιουργία φακέλων και εγγράφων, μεταφόρτωση αρχείων, επικοινωνία με το Google Hangouts κ.λ.π.
  -την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, επισκεπτόμενοι επιχειρήσεις του κλάδου και αντλώντας πληροφορίες από καλές πρακτικές. 2η Ροή : από 17-03-2023 έως 01-04-2023 στη Λεμεσό της Κύπρου, 13 μαθητές, του τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και του τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών, με δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς. Το θέμα της εκπαίδευσης – κατάρτισης είναι « “ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ” ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
  Στόχος του σχεδίου είναι με την ολοκλήρωση της κινητικότητας αυτής, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για :
 • τα έξυπνα κτίρια, τα αποτελέσματα της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • τη σημασία της προσομοίωσης κτιρίων και τους τρόπους προμήθειας ενέργειας.
 • για τις υπηρεσίες σχετικά με την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.
 • τα συστήματα και υλικά Θερμομόνωσης και Ηχομόνωσης.
 • τα εναλλακτικά συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • την εφαρμογή μοντέρνων συστημάτων αυτοματισμών.
 • την γνωριμία με υλικά που εφαρμόζουν στη δόμηση φιλικά προς το περιβάλλον.
 • τη γνωριμία με είδη σκίασης, παραδοσιακά, αυτοματοποιημένα.
 • την παρακολούθηση μεθόδων της ενέργειας και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.
  -τη γνωριμία με συστήματα ελέγχου της κατανάλωσης, και την ενσωματωμένη τεχνολογία
  καθώς και το επίπεδο της ψηφιακής δικτύωσης στα κτίρια.
 • την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Όλες οι δραστηριότητες – δαπάνες του προγράμματος
(μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή , εκπαίδευση, πολιτιστικές επισκέψεις και οργάνωση του σχεδίου) χρηματοδοτούνται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας Παρακολούθησης είναι το Ι.Κ.Υ.