Ολοκλήρωση Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας
Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Ρίμινι της Ιταλίας

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus σχ. έτους 2021-2022, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα 14 μαθητών της ειδικότητας του τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας της Β΄ και της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA102-078153.
Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας μετά από υποβολή σχεδίου μελέτης στο Ι.Κ.Υ, εγκρίθηκε και υλοποίησε το παραπάνω σχέδιο κινητικότητας 14 μαθητών/τριών για δεκαέξι ημέρες σε δύο ροές:
1η Ροή: Από 05-03-2022 έως 20-03-2022 με επτά μαθητές/τριες και
2η Ροή: Από 19-03-2022 έως 03-04-2022 επίσης με επτά μαθητές/τριες, στο Rimini της Ιταλίας.
Σκοπός του προγράμματος ήταν :

 • Απόκτηση γνώσεων εφαρμογής νέων παιδαγωγικών θεωριών εκπ/σης και εφαρμογής κατάλληλου ψυχοπαιδαγωγικού υλικού για κάθε ηλικία νηπίου.
 • Απόκτηση ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών) βελτιώνοντας την προσωπική τους ανάπτυξη, τις δυνατότητες απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας των.
 • Βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων, ενισχύοντας την σχολική τους επίδοση και αποκλείοντας τη σχολικής διαρροή.
  -Καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητας.
  -Υιοθέτηση ορθών επαγγελματικών πρακτικών και απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης.
  -Αύξηση της αυτο-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης καταπολεμώντας την κοινωνική περιθωριοποίηση.
  -Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης στο χώρο της εκπ/σης και της εργασίας.
  -Αύξηση κινήτρων για τη συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα της Ε.Ε. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές/τριες:
 1. Παπαναστασίου Αθανάσιος
 2. Γιανκαμποζίδης Αθανάσιος
 3. Βοσνακίδης Ζήσης
 4. Σαββοπούλου Αποστολία
 5. Μπορίδη Χρυσούλα
 6. Βατζιανίδη Αναστασία
 7. Μπαχαρίδου Μαρία
 8. Καμίδη Παναγιώτα
 9. Βασιλειάδη Ροδόπη Εμμανουέλα
 10. Τελούδη Αναστασία
 11. Κουμανούδη Ραφαέλα
 12. Ραλούση Ελένη
 13. Πεταλάς Πάρης Δαμιανός
 14. Δαγλαράς Δημήτριος Συνοδοί Εκπαιδευτικοί:
 15. Τζώρτα Ευαγγελία ΠΕ80
 16. Βαρσαμακίδου Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος από 19-03-2022 έως 23-03-2022
 17. Γκουτζέρης Θεόδωρος ΠΕ80 Οικονομίας από 24-03-2022 έως 04-05-2022

Η κινητικότητα περιελάμβανε:

Α). Πρακτική άσκηση σε Παιδικούς Σταθμούς της Ιταλίας:

 1. «LA FORESTA INCANTATA DI LAI LISA E C.SNC Νο1»
 2. «LA FORESTA INCANTATA DI LAI LISA E C.SNC Νο2»
 3. «C.E.I.S ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO RIMINI “REMO BORDONI”»

Για την κινητικότητα αυτή των μαθητών τους χορηγήθηκαν από το φορέα υποδοχής Certificate (πιστοποιητικά συμμετοχής) και Work Certificate και από το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής και τον οργανισμό πιστοποίησης προσόντων ΕΟΠΠΕΠ, προβαίνει στην έκδοση, για κάθε συμμετέχοντα μαθητή, των EUROPASS (ευρωδιαβατηρίων,) που πιστοποιούν την περίοδο κινητικότητας και απόκτησης προσόντων στο εξωτερικό.

Β) Πολιτιστικές επισκέψεις: πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις στην πόλη Rimini και πολιτιστικές επισκέψεις στις πόλεις Βενετία, Φλωρεντία και στο κρατίδιο του Σαν Μαρίνο.

Όλες οι δαπάνες, όπως μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και εκπαίδευσης του προγράμματος αυτού χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.