Προσλήψεις 47 ατόμων για την παιδική κατασκήνωση Μάκρης – Οι ειδικότητες

Την πρόσληψη προσωπικού σαράντα εφτά (47) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες, για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2023, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης. Aκολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ειδικότητες: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΚΥΑ 39272/12-4-2023 (ΦΕΚ 2488/Β’/18-4-2023) «Ανάθεση οργάνωσης […]

Προσλήψεις 47 ατόμων για την παιδική κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης

Την πρόσληψη προσωπικού σαράντα εφτά (47) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες, για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2022, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην κατ’ επείγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι: Η Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει, […]