Προσλήψεις 47 ατόμων για την παιδική κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Την πρόσληψη προσωπικού σαράντα εφτά (47) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες, για την λειτουργία της Κατασκήνωσης Μάκρης έτους 2022, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην κατ’ επείγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Η Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει, σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές ΚΥΑ, με προσωπικό σαράντα εφτά (47) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες.

Αναλυτικά ο πίνακας με τις ειδικότητες: