Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας,στo Rimini της Ιταλίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα δύο ροών μαθητών και μαθητριών του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στο Ρίμινι της Ιταλίας από 17-02-2024 έως 03-03-2024 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589. Οι Συμμετέχοντες Μαθητές/ τριες ήταν : Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: Συνοδοί Εκπαιδευτικοί:

Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στο Ρίμινι της Ιταλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Erasmus Plus

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2023, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589, 30 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, βρίσκονται για δύο εβδομάδες στο Ρίμινι της Ιταλίας από 17-02-2024 έως 03-03-2024. Οι ωφελούμενοι μαθητές αποτελούν την […]

Ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus Plus Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαπιστευμένο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου συμμετείχαν 14 μαθητές της Γ΄ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών, με θέμα εκπαίδευσης – κατάρτισης : « Τεχνολογία Αυτοματισμών σε Βιομηχανικές […]

Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2023, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589, 14 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, θα μετακινηθούν για δύο εβδομάδες στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 27-01-2024 έως 11-02-2024. Οι ωφελούμενοι μαθητές φοιτούν […]

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας παρουσίασαν το σχέδιο δράσης προσομοίωσης ιαματικής πηγής

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας η εκδήλωση παρουσίασης του σχεδίου δράσης «Τι κοινό έχουν οι ιαματικές πηγές με την τεχνολογία και το 3d printing», στο πλάισιο του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.” που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Noesis και στην οποία συμμετείχαν αρκετοί […]