Διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Σε μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης καλούνται να προσέλθουν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:30. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στις 19:30 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα συζητηθεί το εξής θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β […]

Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση στις 19:00 και η δεύτερη αμέσως μετά, στις 20:00. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης ένα είναι το θέμα που θα συζητηθεί: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Επίσης, […]

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας

Συνεδριάζει με 14 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας & Απολογισμός Πεπραγμένων Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. […]