Διπλή συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση στις 19:00 και η δεύτερη αμέσως μετά, στις 20:00.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης ένα είναι το θέμα που θα συζητηθεί:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Επίσης, θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
  Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου
 3. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 4. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 5. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 6. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 7. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 1/2022 εγκεκριμένης μελέτης και 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Επισκευή της Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών Δήμου Ορεστιάδας»
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με σιδηροδρομικό σταθμό»
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 9. Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας»
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 10. Έγκριση 3ης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας»
  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 11. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Βύσσας σε αθλητικά σωματεία για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2023-2024
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης
 12. Έγκριση παραχώρησης γηπέδων σε ποδοσφαιρικές ομάδες που εδρεύουν στον Δήμο Ορεστιάδας
  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης