Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας

Συνεδριάζει με 14 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας & Απολογισμός Πεπραγμένων

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, στις 31.01.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου του έτους 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 31.01.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Balkan Cities network Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 2. Σύσταση Δημοτικού Συμβούλιου Νέων Ορεστιάδας Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης.
 3. Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
 4. Ορισμός του ύψους της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 5. Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 6. Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας 
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με την εκ νέου ψήφιση του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: ο Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ Ιωάννης Παπαϊωάννου 
 8. Έγκριση καταστροφής αρχείου του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυτ. Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού για το 2021- 2022 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης
 9. Έγκριση 1 ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προς Τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Κοιν. Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αριθμ. Πρωτ.: 1522 Ν. Ορεστιάδα, 27.01.2023 Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 9-11 68200 Νέα Ορεστιάδα Τηλ: 2552350335-6 Fax: 2552029966 “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης 
 10. Έγκριση 1 ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 11. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 12. Έγκριση 1 ης παράτασης του έργου: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας” Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης 
 14. Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης ματαίωσης διάλυσης σύμβασης για το έργο: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης