Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη 11 Ιουλίου.

Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ Εξαμήνου του έτους 2023.

Θα ακολουθήσει στις 20:30τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2022 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης και Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα Ιωάννης Περιστεράκης.

3. Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

4. Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης Δήμου Ορεστιάδας στην πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και μονοπατιών πεζοπορίας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεση της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.

7. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.

8. Έγκριση παραχώρησης προς χρήση αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Γηπέδων Αντισφαίρισης του Δήμου Ορεστιάδας στον «ΟΜΙΛΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» για πέντε (5) έτη.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης.