Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΥΑΟ με την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και της αναδόχου εταιρείας για την « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Ορεστιάδας προϋπολογισμού 2.727.25 €».

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, ηλεκτρική κατανάλωση κλπ.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων συστήματος ύδρευσης. Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται κυρίως, η εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων, η έγκαιρη παρέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας της επιχείρησης για αποκατάσταση βλαβών και, επίσης, μεγάλο οικονομικό όφελος για την επιχείρηση και τους δημότες. Η ΔΕΥΑΟ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό της με γνώμονα πάντα την άρτια και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.