Ξεκινούν οι αιτήσεις των αμπελουργών

Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνονται τα εξής:

Α. «Υποβολή αιτήσεων για Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2020 – 2021.»

Την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής  οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου  [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] σε εφαρμογή της με αρ.3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β) , ΦΕΚ 2096/Β/5-6-2019 και της Υπουργικής Απόφασης 1536/118137/24-05-2019.

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:

-της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.

-της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον.

-της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έως  25η Μαΐου 2020, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις  ηλεκτρονικές  Διευθύνσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του παρακάτω πίνακα,  ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγονται.

Επισημαίνεται ότι υπόδειγμα της αίτησης καθώς και κατάσταση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση επισυνάπτονται στο παρόν Δελτίο τύπου και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ www.pamth.gov.gr στη διαδρομή: «Νέα Διευθύνσεων»             «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής    »               «Νέα & Ανακοινώσεις».

ΔΑΟΚ ΠΕ έδρας ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ E-mail
ΔΡΑΜΑΣ 2521351-244/-238 [email protected]
ΚΑΒΑΛΑΣ 2513503-461/-414/-456 [email protected]
ΞΑΝΘΗΣ 2541350-179/-187/-189 [email protected][email protected]
ΡΟΔΟΠΗΣ 2531350-420/-442/-433/-443 [email protected][email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

2551357/-140/- 123 [email protected][email protected]
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 25520817182552027946

2552022433

[email protected][email protected]

 

Β. «Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2020».

Ανακοινώνεται ότι το διάστημα από 10 Απριλίου  έως 10 Μαΐου 2020 θα γίνεται υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr  ακλουθώντας τα βήματα  Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου-Χορήγηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου έτους 2020.

και είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι  να απευθύνονται:

– στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους τηλεφωνικά (βλ. ανωτέρω πίνακα),

-στον ιστότοπο της Περιφέρειας  www.pamth.gov.gr  στη διαδρομή: «Νέα Διευθύνσεων»         «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής »             «Νέα & Ανακοινώσεις».

-στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr .