Στο Πύθιο και στο Σουφλί άλλα 1,3 εκ. ευρώ για αναχώματα μετά από τα 1,6 εκ. ευρώ που είχαν ήδη εγκριθεί για τα αναχώματα στο Διδυμότειχο και στις Φέρες

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών νέα κονδύλια προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης σε αναχώματα του Έβρου για την αντιπλημμυρική προστασία του νομού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο αποφάσεις οι οποίες αφορούν στα αναχώματα του Πυθίου και της περιοχής του Σουφλίου. Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή από το Πύθιο ως το Σοφικό διατίθενται 800.000 ευρώ με το χαρακτήρα του «επείγοντος», προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές αναχωμάτων, που εκτείνονται από  τη σιδηροδρομική γέφυρα του Πυθίου, σημείο συνόρων με την Τουρκία, έως τα αναχώματα του οικισμού Σοφικού, που αποτελεί και το όριο του Δήμου Διδυμοτείχου και οι οποίες προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 20 Μαρτίου  2018. Οι κυριότερες βλάβες είναι υπερπηδήσεις σε μεγάλα τμήματα του υπερβλητού αναχώματος, αλλά και σε πολλά σημεία του κυρίως αναχώματος.

Στη δεύτερη περίπτωση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Περιφέρειας με ακόμη 490.000 ευρώ, για την αποκατάσταση των αναχωμάτων της περιοχής Σουφλίου και συγκεκριμένα στην περιοχή των οικισμών Αμορίου – Κισσαρίου –  Λαβάρων  και  Κορνοφωλιάς. Οι εν λόγω ζημιές προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2018. Όπως σημειώνεται στην απόφαση κρίνεται αναγκαία η αποκατάστασή τους για την προστασία από μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενόψει του χειμώνα.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί δύο ακόμη σχετικές αποφάσεις, με τις οποίες διατίθεται χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκ ευρώ στην Περιφέρεια ΑΜΘ, για την αποκατάσταση των φθορών στα αναχώματα του ποταμού σε Διδυμότειχο και Φέρες.