Στην Αλεξανδρούπολη τελικά η Νοσηλευτική Διδυμοτείχου και τέσσερα νέα τμήματα σχεδιάζονται για τον Έβρο

Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η Απόφαση Συγκλήτου ΔΠΘ για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/60062/2614/8-7-2019 (αριθ. 6/16/4-7-2019) απόφασή της για την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και να προτείνει:

Α. Την ένταξη του Παραρτήματος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου στο Διδυμότειχο, ως αυτοτελές Τμήμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τη μεταφορά της έδρας του στην Αλεξανδρούπολη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Β. Την ίδρυση των κάτωθι νέων Τμημάτων:

Πολυτεχνική Σχολή
– Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Ξάνθη).

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
– Τμήμα Εργοθεραπείας (Κομοτηνή)

Σχολή Επιστημών Αγωγής
– Τμήμα Ψυχολογίας (Διδυμότειχο)

Σχολή Επιστημών Υγείας
– Τμήμα Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη)
– Τμήμα Κτηνιατρικής (Αλεξανδρούπολη)
– Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής (Διδυμότειχο)
Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
– Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών (Ορεστιάδα)

Γ. Την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των παραπάνω Τμημάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ως εξής:

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Τμήμα Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη)
Τμήμα Ψυχολογίας (Διδυμότειχο)

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Ξάνθη)
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής (Διδυμότειχο)
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών (Ορεστιάδα)
Τμήμα Εργοθεραπείας (Κομοτηνή)

Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Τμήμα Κτηνιατρικής (Αλεξανδρούπολη)