Παρατείνονται οι ατομικές συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης στα νοσοκομεία του Έβρου

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 139 θέσεις – Αποφασίστηκαν και άλλες 48 προσλήψεις

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου, το οποίο επίσης έλαβε υπ’ όψη το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με Α.Π. 4862/15-11-2018 και σύμφωνα με τη δυνατότητα που του δίνει ο νόμος 4574/2018, προχώρησε στην παράταση των τομικών συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί. Αποφάσισε, δηλαδή, ομόφωνα την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης μέχρι 30/6/2019. Παράλληλα συνεχίζεται μέχρι και 26/11/2018 η υποβολή αιτήσεων για τη πρόσληψη 139 υπαλλήλων με τη νέα προκήρυξη συμβάσεων διαρκείας 24 μηνών από την ημέρα της υπογραφής τους.

Την πρόσληψη 48 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Γενικό Νοσοκομείο Έβρου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα ενέκρινε νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού. Όπως προβλέπεται από το απόσπασμα των πρακτικών της 32ης/9.11.2018 τακτικής συνεδρίασης των μελών, οι θέσεις αυτές αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την ενίσχυση της αντίστοιχης διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.