Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2022 – Έως τις 24 Ιουνίου

Παράταση δόθηκε για την υποβολή της αίτησης για την Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2022 σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Νομικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 25 του ΑΣΕΠ αναφέρεται ότι τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα των 4 προκηρύξεων που αφορούν στην προθεσμία υποβολής της αίτησης και ότι “οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης (σσ η ημερομηνία της κάθε προκήρυξης)” μέσω των ειδικών εφαρμογών ” την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).”

Οι προκηρύξεις ορίζανε την ημερομηνία υποβολής της αίτησης “εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση” τους. Ως εκ τούτου η παράταση που δόθηκε είναι 2 μήνες και λήγει στις 24 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η χρήση κωδικών TaxisNet.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών είναι:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr
Για το Πολεμικό Ναυτικό υποβάλλονται στο https://epop.hellenicnavy.gr
Για την Πολεμική Αεροπορία υποβάλλονται στο https://epop.haf.gr
Για το Νομικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων υποβάλλονται στο https://epopnom.army.gr