Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το πρώτο τμήμα αποκατάστασης του καταστρώματος της ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο πρώτο τμήμα αποκατάστασης του καταστρώματος της ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ επί της οδού Λ. Δημοκρατίας (Σκλαβενίτης).

Στη β΄φάση των εργασιών που ξεκίνησαν έχει αποκλειστεί το ρεύμα εξόδου προς Αεροδρόμιο και Τουρκία, στο ύψος της οδού Σουνίου, παράκαμψη για τα κινούμενα οχήματα δεξιά στην οδό Σουνίου.

Τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου, με την κατάλληλη σήμανση, συνεχίζουν την πορεία τους με τη προσοχή, επί της Λ. Δημοκρατίας.

Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εργοταξιακής σήμανσης και την αποφυγή ατυχημάτων, παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, να διατηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.