Κατάσχεση 28 τόνων ακατάλληλων λαχανικών από την Τουρκία στο Τελωνείο Κήπων

Οι Γεωπόνοι-Φυτ/κοί και Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Φυτουγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου της Π.Ε Έβρου προχώρησαν στην δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων.

Ειδικότερα, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποίησαν στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως 30/06/2023 κατασχέθηκαν 7.391 κιλά πιπεριές, 5.192,7 κιλά σπόροι σποράς αραβοσίτου και βάμβακος και 20.730 κιλά λεμόνια από την Τουρκία, καθώς περιείχαν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια.  

Επίσης, κατασχέθηκαν και 3.000 κιλά κάρυ από την Ινδία, λόγω απουσίας απαραίτητων πιστοποιητικών.

Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προορισμό διάφορες χώρες της Ε.Ε και την Ελλάδα.