Η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΠΓΝΑ συνεχίζει τον προληπτικό έλεγχο σε μαθητές προσχολικής ηλικίας

Συνεχίζεται ο προληπτικός έλεγχος της οπτικής οξύτητας σε μαθητές της προσχολικής ηλικίας και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΠΓΝΑ.

Η δράση έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου και από την Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί οικονομικό χορηγό.

Ο προληπτικός έλεγχος υλοποιείται από τους ιατρούς, τους επιστημονικούς συνεργάτες και τους εθελοντές της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στο χώρο των νηπιαγωγείων των Δήμων Αλεξανδρούπολης & Σαμοθράκης.

Την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά είχε ελεγχθεί άνω του 80% της μαθητικής δύναμης των νηπιαγωγείων των ανωτέρω Δήμων και όλες οι περιπτώσεις που έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου αντιμετωπίσθηκαν. Το πρόγραμμα καθιστά την Αλεξανδρούπολη & τη Σαμοθράκη τους μοναδικούς δήμους στην Ελλάδα στους οποίους υπάρχουν πλήρη ψηφιακά δεδομένα οπτικής οξύτητας στην προσχολική ηλικία.