Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας:Εγκρίθηκαν ομόφωνα 78.000 € για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα συνεργασίας του Δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 78.000 ευρώ από το Υπ. Εσωτερικών για το 2023.

Για το έτος 2023 σύμφωνα με την πρώτη απόφαση του Υπ. Εσωτερικών στο Δήμο Ορεστιάδας επρόκειτο να κατανεμηθεί το ποσό των 23.600 ευρώ. Εντωμεταξύ, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών νέες αποφάσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 1,6 εκατ. ευρώ για 22 Δήμους της Χώρας.
Για το Δήμο Ορεστιάδας προβλέπεται το ποσό των 54.463,28 ευρώ με 7.091,68 ευρώ συμμετοχή του Δήμου, εγκρίνοντας επί της ουσίας νέα ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Αναλυτικά:
Σε εναρμόνιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο Δήμος Ορεστιάδας έχει προβεί στη σύνταξη του «Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ορεστιάδας 2023», η διάρκεια του οποίου θα είναι 12 μήνες και η έναρξή του θα είναι εντός του έτους 2023. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα κινείται στο ίδιο πλαίσιο με αυτό του 2022.
Απολογισμός έτους 2022 Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε την περασμένη χρονιά στο Δήμο Ορεστιάδας με τη διαχείριση των αδέσποτων, σύμφωνα με τον Απολογισμό που διανεμήθηκε στους συμβούλους για την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Η υπηρεσία αφορά αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται από περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας και οδηγούνται στον συμβεβλημένο κτηνίατρο. Ο Δήμος κατά την διάρκεια του έτους 2022 σύναψε τρεις συμβάσεις παροχής υπηρεσίας με κτηνίατρο, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση, ποσού 26.774,70€. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος είναι οι εξής:
α) Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση 167 σκύλων: Εμβολιασμός και αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
β) Στείρωση 146 θηλυκών σκύλων: Ωοθηκυστερεκτομή θηλυκών αδέσποτων ζώων συντροφιάς με απορροφήσιμα ράμματα.
γ) Στείρωση 21 αρσενικών σκύλων: Ορχεκτομή αρσενικών αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
δ) Ηλεκτρονική ταυτοποίηση 167 ζώων: Τοποθέτηση μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την καταγραφή αυτών στην υπάρχουσα Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ε) Εξέταση λεισμανίωσης 167 αδέσποτων ζώων: Ορολογικές δοκιμές.
στ) Αντιλυσσικός εμβολιασμός 42 σκυλιών κυνοκομείου: Χορήγηση αντιλυσσικών εμβολίων για τα αδέσποτα σκυλιά που φιλοξενούνται στο κυνοκομείο του Δήμου Ορεστιάδας.
ζ) 10 μικροχειρουργικές επεμβάσεις: Περιλαμβάνει κτηνιατρική εξέταση και φροντίδα για έκτακτα περιστατικά (π.χ. τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα, ενδοφλέβια χορήγηση ορών).
η) 11 ακτινογραφίες: Ακτινογραφία.
θ) 11 γενικές εξετάσεις αίματος: Λήψη δειγμάτων αίματος από αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την επεξεργασία αυτών, προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση για την διάγνωση άλλων παθολογικών καταστάσεων.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
Ο Δήμος προμηθεύτηκε ζωοτροφές 938 σακιά των 20kg, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ποσού 26.751,76€ για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού ενδιαιτήματος του Δήμου μας και των Κοινοτήτων του.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Η μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.688,40 € με το Φ.Π.Α., περιλάμβανε εργασίες περισυλλογής & φροντίδας των αδέσποτων ζώων (όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας) στο δημοτικό ενδιαίτημα στην περιοχή όπισθεν του Εργοστασίου Ζάχαρης, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού, για εσωτερική και εξωτερική αποπαρασίτωση, αντιβιωτικά κλπ, για τα αδέσποτα του Δήμου, προϋπολογισμού 2.000,00€.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ Προμήθεια ταϊστρών και ποτιστρών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που ζουν στα διοικητικά όρια του Δήμου, με την τοποθέτηση τους σε διάφορα σημεία της πόλης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή νερού και τροφής στα ζώα αυτά, προϋπολογισμού 226,18€.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο Δήμος έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με το ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Μαζί για τα ζώα «Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝ», για την σωστή διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Συγκεκριμένα μπορεί να εκτελεί εκτός από το Δήμο τις παρακάτω ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ορεστιάδας:
α) Περισυλλογή και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς επίσης και τη μεταφορά των τραυματισμένων αδέσποτων ζώων σε κτηνίατρο.
β) Μεταφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους χώρους που ο συμβεβλημένος με το Δήμο κτηνίατρος θα εκτελεί εργασίες στειρώσεων, αποπαρασίτωσης, εμβολιασμών, ηλεκτρονικής σήμανσης, κλπ, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό.
γ) Θα διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας διαλέξεις και δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας και διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.
ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ Η υιοθεσία διεκπεραιώνεται στο γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ. του ενδιαφερόμενου. Το ζώο καταχωρείται στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σαν δεσποζόμενο, με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του ζώου και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Επίσης, στο έγγραφο υιοθεσίας που υπογράφει, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση και γενικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ Ο Δήμος έχει δημιουργήσει ένα αρχείο και καταγράφει τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, όπου ο ιδιοκτήτης του ζώου φέρει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τον κτηνίατρό του και καταγράφεται στο αρχείο του Δήμου.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Στα αδέσποτα ζώα, μετά την περισυλλογή τους και την μεταφορά τους στο κτηνιατρείο, γίνεται τοποθέτηση microchip για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στη συνέχεια καταγράφονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου στην υπάρχουσα Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΔΗΒΔ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.