Υποψηφιότητα για Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 βάζει η Ορεστιάδα

Την έγκρισή του για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δήμου Ορεστιάδας για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 έδωσε το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας στην προγραμματισμένη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στα πλαίσια του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας.

Ο δήμος έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης έως και 7 Ιουλίου.

Η πρωτοβουλία θεσμοθέτησης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας ανήκει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, και Στόχοι του θεσμού της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας είναι:

־ να προάγει τη συμμετοχή των νέων 15 – 29 χρονών στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, δίνοντας τα κατάλληλα κίνητρα μέσω ενός προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων, ούτως ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες και να συμβάλουν με τη δική τους νεανική, ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης

־ να προβάλει τον Δήμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων του πρώτου κύκλου, η ΕΕΤΑΑ θα παρέχει απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των υποψηφίων Δήμων τηλεφωνικά (τηλ. 2131320631) και διαδικτυακά (ηλεκτρονική διεύθυνση για ερωτήσεις: [email protected] )