Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του Open Mall Ορεστιάδας

Την Τετάρτη, 15/12/2021, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, του έργου : Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο εμπορικό κέντρο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 812.000 €.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελεί το 3ο από τα 8 υποέργα που έχει αναλάβει ο Δήμος ως συνδικαιούχος για την κατασκευή και διαμόρφωση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ορεστιάδας – OPEN MALL. Το έργο αφορά το κατασκευαστικό σκέλος της συνολικής δράσης με διαμορφώσεις στα υπάρχοντα πεζοδρόμια και την νησίδα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στην περιοχή παρέμβασης, συγκεκριμένα από την οδό Κων/πόλεως έως Αναγεννήσεως και Εμ. Ρήγα έως Σκρά.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος Ορεστιάδας αποτελεί έναν από τους πρώτους δήμους της χώρας που προχωρά στην υλοποίηση του κατασκευαστικού τμήματος του συνολικού έργου κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την ανάδειξη και αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης , προς όφελος τόσο των δημοτών όσο και του εμπορικού και επιχειρηματικού κλάδου που δραστηριοποιούνται σε αυτό.