Ξεκινάει η αποκατάσταση του Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Σουφλί

Υπογραφή της Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 820.000€

Υπογράφηκε η σύμβαση με τον «Σιδέρη Αντώνιο Πολιτικό Μηχανικό-ΕΔΕ» και ξεκινά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 820.000€ με Φ.Π.Α..

Με το έργο αυτό αποκαθίσταται ο ιστορικός μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου Σουφλίου, ο οποίος ανεγέρθηκε στα 1854. Ο ναός είναι εμβληματικής σημασίας για την πόλη και την ανάπτυξή της, καθώς η ανέγερσή του ταυτίζεται με τη μετατροπή του Σουφλίου από μικρό αγροτικό οικισμό σε σημαντικό αστικό περιφερειακό κέντρο λόγω της οικονομίας του μεταξιού.

Ο ναός λειτουργεί σήμερα, αλλά παρουσιάζει σειρά προβλημάτων, τα οποία καθιστούν την άμεση αποκατάστασή του αναγκαία. Με το προτεινόμενο έργο δεν υλοποιούνται τροποποιήσεις στη μορφή και την αρχιτεκτονική ή την κατασκευή του ναού, αλλά τόσο αυτός όσο και τα περιεχόμενά του και ο περιβάλλων χώρος αποκαθίστανται ως έχουν με τις απαραίτητες συντηρήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις.

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν αφορούν στο ναό, το κωδωνοστάσιο και τον περιβάλλοντα χώρο και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Εξωτερικές επιφανειακές αρμολογήσεις- και θεραπείες ρωγμών λιθοσωμάτων.
 • Επιχρίσματα, επαλείψεις και χρωματισμούς επιφανειών με ειδική διαπραγμάτευση των διακόσμων. 
 • Επίστρωση τσιμεντοστρωμένου περιβάλλοντα χώρου με ορθογωνισμένες λιθόπλακες. 
 • Αποκατάσταση – συντήρηση ξύλινων δαπέδων – κλιμάκων, εν μέρει με τους σκελετούς τους , όπου δει και πιθανώς εν μέρει του σκελετού της στέγης.
 • Μερική ανακεράμωση – αντικατάσταση σανιδώματος – μόνωση στέγης. 
 • Αντικατάσταση οροφών πλάγιων κλιτών στους τρεις ορόφους και οι μονώσεις τους 
 • Συντήρηση στασιδιών –αναλογίων.
 • Αντικατάσταση παραθύρων με σιδηρά ίδιας στη σημερινή μορφής με διπλά τζαμωτά. 
 • Εκτεταμένη συντήρηση- συμπλήρωση σύνθετων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων παραθύρων και των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης
 • Συντήρηση τέμπλου – των δύο επισκοπικών θρόνων – άμβωνα – προσκυνηταριών και κιβωρίου Αγίας Τράπεζας.
 • Αποκατάσταση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξωτερικός φωτισμός του ναού και του περιβάλλοντα χώρου.
 • Κινητές κατασκευές εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.