Ξεκινά τη λειτουργία του το 1ο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΔΠΘ

Η έναρξη λειτουργίας του 1ου Διεθνούς Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι γεγονός!

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο “Quantum Computing and Quantum Technologies”, αφορά στους Κβαντικούς Υπολογιστές και τις Κβαντικές Τεχνολογίες. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και απευθύνεται σε επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο.

Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ με τα Ινστιτούτα Νανοεπιστημών & Νανοτεχνολογίας και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Το ΔΠΜΣ “Quantum Computing and Quantum Technologies” θα παρέχει στις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις της Κβαντικής Μηχανικής και τις δεξιότητες ώστε αμέσως μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να προγραμματίσουν Κβαντικούς Υπολογιστές και να αναπτύξουν νέους κβαντικούς αλγορίθμους. Επίσης θα μπορούν να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές που διδάχτηκαν όχι μόνο στην επιστήμη και στην έρευνα αλλά και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν Κβαντικούς Υπολογιστές της IBM μέσω του cloud, αξιοποιώντας το πρόγραμμα “IBM Quantum Educators program” και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κβαντικά συστήματα της ΙΒΜ για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών διατριβών μέσω του ” IBM “Quantum Researchers Program “.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος: https://quantum.ee.duth.gr και στον Διευθυντή του προγράμματος Καθηγητή Ιωάννη Καραφυλλίδη, email: [email protected]

Εν αναμονή δημοσίευσής τους σε ΦΕΚ, προκειμένου να ενταχθούν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, βρίσκονται:
το αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχακών Σπουδών με τίτλο “Biomedical and Molecular Sciences -Diagnosis and Treatment of Human Diseases” του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας το Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αντικείμενο τη μεταπτυχιακή διδασκαλία, την έρευνα, την κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.
το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Technological & Management Advances on Intelligent Transportation Electrification System” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους αποφοίτους του τη δυνατότητα: αφενός να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην περιοχή των Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και των Τεχνολογιών Εξηλεκτρισμού και Διαχείρισής τους, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο και αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά στον χώρο των Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και των Τεχνολογιών Εξηλεκτρισμού και Διαχείρισής τους.