Ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ξεκινά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος 36 υποδομών μετά την υπογραφή σύμβασης της μελέτης «Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων δημοτικών υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης», χρηματοδοτούμενο με το ποσό 45.173,35 € (πλέον ΦΠΑ) από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, Αργύριος Πλέσιας.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διενέργεια Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1984, δηλαδή χωρίς σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η διενέργεια αυτοψίας στα δημοτικά κτίρια και μακροσκοπικός έλεγχος των δημοτικών κτιρίων που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, με κριτήριο την παλαιότητα, τη σπουδαιότητα ή τον πληθυσμό που τα χρησιμοποιεί.

Στις επισφαλείς μονάδες που θα επιλεγούν στη συνέχεια, θα γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος με περαιτέρω συλλογή δεδομένων μέσω καταγραφής, αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και των χαρακτηριστικών αντοχής του.

Τα δημοτικά κτίρια προς έλεγχο αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από κτίρια που φιλοξενούν σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και δημοτικά καταστήματα και εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως το δημαρχείο, το κτίριο της παλιάς δημαρχείας, το κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος», το αγροτικό ιατρείο Ανθείας, κ.ά.