Την Κυριακή η διά ζώσης Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Εκλέγεται νέο Προεδρείο και Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής

Ορίστηκε για την Κυριακή 9/1 η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Πρόσκληση αναφέρει τα εξής:


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την 09.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε Ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010.