Την αναβάθμιση του τελωνείου των Κήπων αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή

Περιλαμβάνεται στα 10 νέα επενδυτικά έργα που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

Την ένταξη δέκα νέων επενδυτικών έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας αποφάσισε πριν λίγες μέρες η 4η Συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μετά και την τροποποίηση της συγκρότησής της με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
Αντικείμενο της Συνεδρίασης ήταν η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και η ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υπηρεσιών ωρίμανσης για μια σειρά από έργα.

Η απόφαση ένταξης αφορά τα ακόλουθα έργα:

1. Αναβάθμιση των εθνικών χερσαίων Συνοριακών Σημείων Διέλευσης

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των πυλών εισόδου/εξόδου των χερσαίων συνόρων της, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες εισόδου πολιτών τρίτων χωρών και αγαθών, ενισχύοντας παράλληλα και το σχέδιο της εθνικής πολιτικής και ασφάλειας.

2. Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων.

3. Υλοποίηση παρεμβάσεων υπόχρεων λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔ-Μ στην εφαρμογή́ του Κώδικα «International Ship and Port Facilities Security Code» (ISPS)

Η χρηματοδότηση αφορά στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού ασφάλειας από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης των υπόχρεων Λιμένων (ΦΔΕΛ), σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σχέδια Ασφαλείας.

4. Επιβατικός σταθμός λιμένα Σούδας. Ανέγερση νέου Σταθμού́ Επιβατών στον λιμένα της Σούδας

Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου Σταθμού Επιβατών στον λιμένα της Σούδας, με βάση το σχέδιο του λιμένα.

5. Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης – επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας

Το έργο αφορά στην εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης, καθώς και στην επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων στον λιμένα Στυλίδας.

6. Σχέδιο για την αντικατάσταση του στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και μείωση του αποτυπώματος – 16944

Το προτεινόμενο έργο έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση αναλυτικής μελέτης, στρατηγικής και ανάπτυξης μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας, με στόχο τη μείωση εκπομπών CO2 και την επιτάχυνση και εξομάλυνση της πράσινης μετάβασης στον κρίσιμο αυτό κλάδο.

7. Αλλάζω Συσκευή

Το έργο αφορά σε χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων για μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, με την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, κυρίως θέρμανσης – ψύξης, σε αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού.

8. Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής και Θαλάσσιας Ρύπανσης (Air & Marine Pollution)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος που θα υποδειχθούν στη μελέτη εφαρμογής, με σκοπό την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές.

9. «Πρόγραμμα Προστασίας Δασών – Antinero III»

Σε συνέχεια της υλοποίησης των προγραμμάτων Antinero I και ΙΙ και λόγω των πρόσφατων δασικών πυρκαγιών, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω υλοποίηση δράσεων αντιπυρικής προστασίας κατά τα έτη 2024 και 2025.

10. Ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την προστασία και την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την προστασία και την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.