Βολές με πραγματικά πυρά την ερχόμενη εβδομάδα στον κεντρικό Έβρο

Από την Δευτέρα 9 έως και την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρες από 08:00 έως 18:00 θα εκτελούνται βολές με πραγματικά πυρά στο ΠΒ ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ. Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα χωριά: ΒΡΥΣΙΚΑ – ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ – – ΚΥΑΝΗ – ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ – ΑΜΟΡΙΟ – ΛΑΒΑΡΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟ – […]