Βολές στον Ψηλό Στάλο

Προσοχή σε όσους κινούνται στην περιοχή έως 13/11

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολών που θα εκτελεστούν στο Πεδίο Βολής του ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ, στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

29 – 30 Οκτ και 02 – 06 Νοε 20, με χρονική διάρκεια από 09:00 έως 14:00
09 και 10 Νοε 20, με χρονική διάρκεια από 09:00 έως 14:00
11 Νοε 20, με χρονική διάρκεια από 09:00 έως 23:00
12 και 13 Νοε 20, με χρονική διάρκεια από 09:00 έως 14:00