Πρόγραμμα Leader χρηματοδότησης γαι την ανάπλαση αγροτικών περιοχών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 25/23-04-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 19.2.4 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου προσκαλεί όλους τους δημόσιους και πολιτιστικούς φορείς του Νομού Έβρου για την υποβολή προτάσεων σχετικά με […]