Κανένας πολίτης στο δήμο Ορεστιάδας χωρίς φροντίδα και υποστήριξη

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19