Κανένας πολίτης στο δήμο Ορεστιάδας χωρίς φροντίδα και υποστήριξη

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, επεκτείνει και εμπλουτίζει την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν φροντίδας ή εξυπηρέτησης για πολλές και διαφορετικές ανάγκες τους.
Με ένα τηλεφώνημα το προσωπικό των δομών βοήθεια στο σπίτι του ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας θα αξιολογεί το αίτημα τους και θα δίνει λύση σε θέματα όπως αγορά φαρμάκων και τροφίμων.