24 νέες παιδικές χαρές αποκτά ο Δήμος Ορεστιάδας

Υπογράφτηκε στις 22 Οκτωβρίου η σύμβαση δημιουργίας 24 νέων παιδικών χαρών, με όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας στο δήμο της Ορεστιάδας από τον δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη και τον ανάδοχο του έργου, που προέκυψε μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμού 877.585,01 € ( 214.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και 663.585,01€ από πόρους του Δήμου).