24 νέες παιδικές χαρές αποκτά ο Δήμος Ορεστιάδας

Υπογράφτηκε στις 22 Οκτωβρίου η σύμβαση δημιουργίας 24 νέων παιδικών χαρών, με όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας στο δήμο της Ορεστιάδας από τον δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη και τον ανάδοχο του έργου, που προέκυψε μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμού 877.585,01 € ( 214.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και 663.585,01€ από πόρους του Δήμου).
Οι νέες παιδικές χαρές θα πληρούν όλα τα κριτήρια ασφάλειας που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Μετά την 28η Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης των ακατάλληλων παιχνιδιών που βρίσκονται στις υπάρχουσες παιδικές χαρές και αμέσως μετά θα γίνει η διαμόρφωση των χώρων και η τοποθέτηση των πιστοποιημένων και ασφαλών πλέον παιδικών χαρών.

Οι χώροι στους οποίους θα γίνει η εγκατάσταση είναι:
ΔΚ Ορεστιάδας
1.Παιδική χαρά Αγίου Κυρίλλου Νέας Ελβετίας
2.Παιδική χαρά πάρκου Οινόης
3.Παιδική χαρά πάρκου Σαγήνης
4.Παιδική χαρά πάρκου 3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας
5.Παιδική χαρά πάρκου Αγ.Θεοδώρων-Κλεισσούς
6.Παιδική χαρά Λεπτής
ΔΚ Νέας Βύσσας
7.Παιδική χαρά Αναψυκτηρίου
8.Παιδική χαρά Καραθεοδωρή
ΤΚ Καστανεών
9.Παιδική χαρά πλατείας Καστανεών
10.Παιδική χαρά Άρδα
ΤΚ Ριζίων
11.Παιδική χαρά πλατείας Ριζίων
12.Παιδική χαρά Ριζίων(στον δρόμο προς Κέραμο)
ΤΚ Νεοχωρίου
13.Παιδική χαρά Νεοχωρίου
ΤΚ Θουρίου
14.Παιδική χαρά Θουρίου
ΤΚ Άρζου
15.Παιδική χαρά Άρζου
ΤΚ Ορμενίου
16.Παιδική χαρά Ορμενίου
ΤΚ Νέου Χειμωνίου
17.Παιδική χαρά Νέου Χειμωνίου
ΤΚ Ελαίας
18.Παιδική χαρά Ελαίας
ΤΚ Δικαίων
19.Παιδική χαρά Δικαίων
ΤΚ Μεγάλης Δοξιπάρας
20.Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Δοξιπάρας
ΤΚ Φυλακίου
21.Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Φυλακίου
22.Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Αμμόβουνου
ΤΚ Αμπελακίων
23.Παιδική χαρά Αμπελακίων
ΤΚ Κυπρίνου
24.Παιδική χαρά Κυπρίνου