Σοβαρά προβλήματα των αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων Σουφλίου με το καθεστώς ” Natura”

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Σουφλίου εξαιτίας σημείων ΚΥΑ για τα όρια της Natura. «Από το 2006 όταν και εφαρμόστηκε η Natura στην περιοχή του Σουφλίου γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κατάστασης που ξεπερνά το λογικό όταν νέες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή μας γιατί τους αποτρέπει η ΚΥΑ», αναφέρουν μεταξύ άλλων η […]

Σε διαβούλευση οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές «Νatura 2000» σε Έβρο και Ροδόπη

Σε διαβούλευση τίθενται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στον Έβρο, την ανατολική Κρήτη, τη Ροδόπη καθώς και τη νότια Πελοπόννησο. Οι ΕΠΜ καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές. […]