Σε διαβούλευση οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές «Νatura 2000» σε Έβρο και Ροδόπη

Σε διαβούλευση τίθενται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στον Έβρο, την ανατολική Κρήτη, τη Ροδόπη καθώς και τη νότια Πελοπόννησο. Οι ΕΠΜ καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Η δημόσια διαβούλευση για τις ΕΠΜ μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διαρκέσει ως τα τέλη Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 446 περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της χώρας.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, με γνώμονα την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών που φιλοξενούν, θα υποδείξουν εάν και ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια και τους όρους άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις επιμέρους περιοχές της κάθε μελέτης. Σε αυτά περιλαμβάνονται σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται:

 • τα αναγκαία μέτρα
 • τα έργα και τα προγράμματα
 • οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές
 • οι φορείς χρηματοδότησης
 • το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
 • οι φορείς εφαρμογής

Το έργο που για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στον Έβρο είναι οι εξής:

 • Δάσος Δαδιάς – Σουφλί
 • Τρεις Βρύσες
 • Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές ακτές, Βραχονησίδα Ζουφαρα και Θαλάσσια Ζώνη
 • Βουνά Έβρου
 • Δέλτα Έβρου
 • Δέλτα Έβρου και δυτικός Βραχίονας
 • Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα
 • Νότιο δασικό σύμπλεγμα Έβρου
 • Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δερείου
 • Κοιλάδα Ερυθροπόταμου: Ασβεστάδες , Κουφόβουνο, Βρυσικά
 • Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη