Έως και 10.714 ευρώ ετησίως μειώνονται οι εισφορές επαγγελματιών και αγροτών

Ξεπερνά το ποσό των 10.700 ευρώ, το ετήσιο όφελος, από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και αγρότες, όπως προκύπτει από τους πίνακες.