Έως και 10.714 ευρώ ετησίως μειώνονται οι εισφορές επαγγελματιών και αγροτών

Ξεπερνά το ποσό των 10.700 ευρώ, το ετήσιο όφελος, από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και αγρότες, όπως προκύπτει από τους πίνακες.

Πρόκειται για μειώσεις της τάξης του 33,3% στις εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης που θα ισχύσουν από την 1-1-2019 και από τις νέες μειώσεις θα δουν ελαφρύνσεις στην καταβολή των εισφορών τους για κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, περίπου  250.000 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι στο τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου, κατά κατηγορία επαγγελματιών, οι μεγαλύτερες μειώσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: το όφελος ξεκινά από 200 ευρώ το χρόνο και φτάνει μέχρι και 4.004 ευρώ.
  • Αγρότες: Το όφελος ξεκινά από 195,96 ευρώ και φτάνει μέχρι και 2.941,32 ευρώ.
  • Δικηγόροι και Μηχανικοί: το όφελος ξεκινά από 130 ευρώ και φτάνει μέχρι 10.734 ευρώ.
  • Γιατροί το όφελος ξεκινά από 117 ευρώ και φτάνει μέχρι 5.716 ευρώ.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο διατηρείται η ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/16) και μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς, ως εξής:

  • Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, μειώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 2019, κατά 33,3%, από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.
  • Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%, στο 12% από 18% που θα ήταν την 1η Ιανουαρίου 2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.
  • Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση μειώνεται από το 2019 στο 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.
  • Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται αναδρομικά, από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος.

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι δίνεται η ευχέρεια σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα και το επιθυμούν, να καταβάλλουν επιπλέον εισφορές προκειμένου να λάβουν στο μέλλον μεγαλύτερες παροχές.

Οι παλιές, οι νέες εισφορές και τα οφέλη