Αναβαθμίζεται ενεργειακά το « Νίκος Σαμαράς» στη Νέα Ορεστιάδα με 2,5 εκατ. Ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης

Στην Αλεξανδρούπολη 1,4 εκατ. για το «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» –  Συνολικά διατίθενται 60 εκατ. ευρώ για 58 έργα ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων