Ο Πασχάλης Συριτούδης νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την αποστράτευση του Νικκολάου Μενεξίδη

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜΘ Νικόλαος Μενεξίδης  προάγεται και αποστρατεύεται σε τριάντα ημέρες με το βαθμό του Αντιστρατήγου, σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων το οποίο έκρινε τους 22 Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (20 Γενικών Καθηκόντων και 2 Ειδικών Καθηκόντων). Ειδικότερα, έκρινε προακτέο στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη μίας κενής οργανικής […]