Δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων στις Δηλώσεις Καλλιέργειας 2019

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι από τις 29/1/2019 μέχρι και τις 15/2/2019, οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»,  έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων που αφορούν τη δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) έτους 2018.